Zarządzanie projektami: Od teorii do praktyki

Na szkoleniu z zarządzania projektami uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli na lepsze zrozumienie i praktyczne stosowanie kluczowych aspektów zarządzania projektami w pracy zawodowej.

zapytaj o szkolenie
training main img
Moduł 1
Wprowadzenie do Zarządzania projektami

Definicja projektu i jego kluczowe cechy.

Rola menedżera projektu i jego odpowiedzialności.

Przygotowanie planu projektu.

Moduł 2
Planowanie projektu

Tworzenie celów projektu.

Określenie zakresu prac i harmonogramu.

Budżetowanie projektu.

Moduł 3
Zarządzanie zespołem projektowym

Rekrutacja i rozwijanie zespołu projektowego.

Przydzielanie zadań i monitorowanie postępów prac.

Komunikacja w zespole projektowym.

Moduł 4
Case Study Day 1

Praktyczne przykłady zastosowania wiedzy z pierwszego dnia w realnych projektach.

Analiza case studies i podsumowanie najważniejszych wniosków.

Moduł 5
Kontrola projektu

Monitorowanie postępów projektu.

Zarządzanie odchyleniami od planu.

Rozwiązywanie problemów projektowych.

Moduł 6
Raportowanie i komunikacja

Komunikacja z interesariuszami projektu.

Raportowanie postępów projektu.

Rozwiązywanie konfliktów komunikacyjnych.

Moduł 7
Zarządzanie ryzykiem

Identyfikacja i ocena ryzyka projektu.

Strategie zarządzania ryzykiem.

Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem na bieżąco.

Moduł 8
Case Study Day 2

Analiza case studies z drugiego dnia i praktyczne zastosowanie wiedzy.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień i lekcji.

Moduł 9
Zarządzanie jakością

Określenie standardów jakości projektu.

Kontrola jakości dostarczanych produktów lub usług.

Zapewnienie zgodności projektu z kryteriami jakościowymi.

Moduł 10
Zarządzanie budżetem

Tworzenie i monitorowanie budżetu projektu.

Kontrolowanie wydatków i oszczędności.

Przydzielanie środków finansowych do zadań projektowych.

Moduł 11
Zamknięcie projektu i doskonalenie

Ocena wyników projektu i spełnienie założonych celów.

Przygotowanie dokumentacji projektowej.

Analiza postępów projektu i doskonalenie procesów.

Moduł 12
Case Study Day 3

Dyskusja nad case studies i wnioskami.

Jakie efekty przynosi szkolenie

Dla uczestników

consulting arrow

  • Zyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzanie projektami.
  • Poznanie najnowszych standardów i praktyk branżowych.

Dla firmy

consulting arrow

  • Uzyskanie konkurencyjnej przewagi.
  • Poprawa efektywności zarządzania projektami.
  • Zwiększenie zdolności dostosowania się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Pozostałe informacje

Dla kogo

  • Menedżerowie projektów
  • Członkowie zespołów projektowych
  • Profesjonaliści, chcący pogłębić swoją wiedzę i umiejętności.

Cena

Szkolenia otwarte od 2590 zł netto

Szkolenia zamknięte

zapytaj o cenę

Mamy do Ciebie kilka pytań!

Cieszymy się, że zainteresowało Cię to szkolenie. Podaj nam najważniejsze informacje, a my skontaktujemy się z Tobą w sprawie oferty w ciągu 1 dnia roboczego.

forma szkolenia