Rozwiązywanie konfliktów w zespole projektowym z wykorzystaniem MBTI

Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie, jak różnice osobowościowe związane z typami MBTI mogą wpływać na występowanie konfliktów w zespole projektowym. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności radzenia sobie z konfliktami, w tym dostosowywania strategii do konkretnej sytuacji i typu osobowości. Dzięki temu szkoleniu zespół projektowy będzie bardziej efektywny, a konflikty będą rozwiązywane w sposób konstruktywny, co przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.

zapytaj o szkolenie
training main img
Moduł 1
Wprowadzenie do MBTI i konfliktów

Prezentacja MBTI i jego zastosowania w zarządzaniu konfliktami.

Omówienie podstawowych typów osobowości MBTI.

Case study: Analiza konfliktu w zespole projektowym z perspektywy MBTI.

Moduł 2
Rozumienie różnic osobowości

Szczegółowe omówienie każdego z czterech wymiarów MBTI (Ekstrawersja/Introwersja, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, Judging/Perceiving).

Identyfikacja własnego typu osobowości MBTI.

Ćwiczenia praktyczne na rozumienie różnic osobowościowych.

Moduł 3
Analiza potencjalnych źródeł konfliktów

Przegląd typowych sytuacji konfliktowych w zespołach projektowych.

Jak różnice MBTI mogą wpływać na konflikty.

Case study: Analiza potencjalnych źródeł konfliktów w zespole projektowym na podstawie typów MBTI.

Moduł 4
Strategie radzenia sobie z konfliktami

Przedstawienie różnych strategii radzenia sobie z konfliktami.

Dopasowanie strategii do typów osobowości MBTI.

Ćwiczenia praktyczne na rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Moduł 5
Komunikacja i emocje w konfliktach

Jak efektywnie komunikować się w sytuacjach konfliktowych.

Zrozumienie roli emocji w konfliktach.

Case study: Poprawa komunikacji i zarządzanie emocjami w konflikcie z wykorzystaniem wiedzy o typach MBTI.

Moduł 6
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Techniki negocjacji w zespołach projektowych.

Praktyczne narzędzia rozwiązywania konfliktów.

Ćwiczenia negocjacyjne i rozwiązywania konfliktów.

Moduł 7
Zarządzanie konfliktami w praktyce

Studium przypadku: Rozwiązywanie rzeczywistego konfliktu w zespole projektowym, uwzględniając różnice osobowościowe.

Plan działania na przyszłość: Jak unikać konfliktów i jak reagować, gdy się pojawią.

Moduł 8
Podsumowanie i plan działania

Podsumowanie kluczowych punktów szkolenia.

Indywidualne i zbiorowe plany działań na przyszłość.

Jakie efekty przynosi szkolenie

Dla uczestników

consulting arrow

  • Głębsze zrozumienie różnic osobowościowych w zespole projektowym.
  • Rozwinięcie umiejętności skutecznego radzenia sobie z konfliktami.

Dla firmy

consulting arrow

  • Zyskanie narzędzi do skutecznego zarządzania konfliktami w zespole projektowym.
  • Zwiększenie ogólnej efektywności pracy zespołu.
  • Poprawa atmosfery i współpracy w zespole.
  • Poprawienie osiąganych wyników projektów.

Pozostałe informacje

Dla kogo

  • Zespoły projektowe
  • Menedżerowie projektów
  • Profesjonaliści, zaangażowani w usprawnienie pracy zespołowej

Cena

Szkolenia otwarte od 1490 zł netto

Szkolenia zamknięte

zapytaj o cenę

Mamy do Ciebie kilka pytań!

Cieszymy się, że zainteresowało Cię to szkolenie. Podaj nam najważniejsze informacje, a my skontaktujemy się z Tobą w sprawie oferty w ciągu 1 dnia roboczego.

forma szkolenia