Komunikacja oparta o empatię

Szkolenie dedykowane zespołom i całym organizacjom dla których współpraca, budowanie wspólnego systemu wartości, budowanie właściwej kultury organizacyjnej jest szczególnie ważne i stanowi strategiczny fundament rozwoju firmy, w której każdy pracownik jest tak samo ważny i ma kluczową rolę do spełnienia. Szkolenie będzie oparte o model 4 kroków autorstwa Marshalla Rosenberga: OBSERWACJE & UCZUCIA & POTRZEBY & PROŚBY

zapytaj o szkolenie
training main img
Moduł 1
Obserwacje

Komunikacja na poziomie FAKTU.

Model von Thuna, którym uchem słyszysz.

Praktyczny wymiar komunikacji nieantagonizującej.

Czym jest proces generalizacji: “zawsze, nigdy, za każdym razem” i czy służy budowaniu dobrych relacji?

Katalizatory konfliktu.

FUO & FUKO & GROW.

Moduł 2
Uczucia

Praca nad następującymi zagadnieniami:

Na czym polega różnica między świadomością uczuć własnych a świadomością uczuć innych ludzi?

Jak okazywać emocje?

Jak odczytywać emocje u innych?

Jak wpływać na emocje innych ludzi w sposób świadomy?

Na czym polega gotowość do przyjmowania i wyrażania uczuć “pozytywnych” i ”negatywnych”?

Jak kierować swoim zachowaniem, gdy czujemy silne emocje?

Czy da się kontrolować emocje?

W jaki sposób korzystać z wiedzy o emocjach?

Stres – zbór nieprzepracowanych uczuć, przekonań i paradygmatów:

Nad czym możemy panować, a co jest poza naszą kontrolą?

Praca z przekonaniami wywołującymi lęk.

Techniki relaksacyjne.

Profilaktyka radzenia sobie ze stresem - Mapa emocji Golemana

Moduł 3
Potrzeby

Proces empatyzacji w 4 krokach.

Jak dobrze zidentyfikować potrzeby ludzi w moim zespole?

Jak zadbać, by każdy w zespole czuł się jego integralną częścią?

Mindful leadership - wybrane elementy.

Kwadrat Ofmana w pracy zespołem.

Moduł 4
Prośby

TOC – w procesie działania i wprowadzania realnych zmian.

Feedback - konstruktywnie, czyli jak?

Czym jest metoda Radical Candor Kim Scott i czy można zrezygnować z „kanapki?”

Asertywność – wyznaczanie własnych granic.

Jakie efekty przynosi szkolenie

Dla uczestników

consulting arrow

 • Poznanie zasad empatycznej komunikacji.
 • Poznanie swojego własnego modelu działania w obszarze komunikacji.
 • Stworzenie swojego własnego kodeksu komunikacji opartej na empatii.
 • Nabycie umiejętności działania w trudnych sytuacjach.
 • Określenie własnego potencjału, który posłuży w pracy nad ograniczeniami i przekonaniami w zakresie relacji i budowania świadomej współpracy.
 • Poznanie technik w zakresie pracy ze stresem - mindfulness - based stress reduction.

Dla firmy

consulting arrow

 • Lepsza komunikacja i budowanie zaufania dla wydajniejszej pracy i osiągania celów.
 • Redukcja konfliktów poprzez empatyczne komunikowanie się.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników przez docenianie, rozumienie i poznawanie potrzeb.
 • Podnoszenie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i empatii.

Pozostałe informacje

Dla kogo

Szkolenie oparte na komunikacji opartej na empatii może być korzystne dla różnych grup w firmie.

 • Pracownicy zespołów.
 • Liderzy i menedżerowie.
 • Wszyscy pracownicy na różnych poziomach organizacji.
 • Właściciele firm i przedsiębiorcy.
 • Osoby, które chcą rozwijać umiejętności interpersonalne.

Cena

Szkolenia otwarte od 1390 zł netto

Szkolenia zamknięte

zapytaj o cenę

Mamy do Ciebie kilka pytań!

Cieszymy się, że zainteresowało Cię to szkolenie. Podaj nam najważniejsze informacje, a my skontaktujemy się z Tobą w sprawie oferty w ciągu 1 dnia roboczego.

forma szkolenia