Rozpoczynanie działalności gospodarczej lub rozszerzanie już istniejącej oferty to momenty wiążące się z ryzykiem. Pomysły uważane przez nas za dobre, niekoniecznie mogą stać się takimi w oczach klientów, do których planujemy dotrzeć. Pomyślność zamierzonych działań to wizje, hipotezy – a te warto zweryfikować przed rozpoczęciem wydawania budżetu, tak, aby całość stanowiła inwestycję zamiast generować straty. Sposobem na minimalizację ryzyka niepowodzenia jest badanie rynku.

Czym jest badanie rynku?

Badanie rynku to ogół gromadzenia, analizowania i przetwarzania danych na temat zjawisk zachodzących w danej branży. Pozwala ono na poznanie ogólnej sytuacji na rynku, popytu, podaży, zachowań klientów, konkurencji czy makrootoczenia przedsiębiorstwa. Na jego podstawie podejmowane są dalsze kroki w planowaniu i budowaniu firmy. Analiza rynku ma ogromne znaczenie dla opracowywania strategii marketingowej, planowania budżetu, a także sporządzania biznesplanu.

Metody zbierania danych do badania rynku

Badania rynku dzielą się według zróżnicowanych kryteriów, jednak najważniejsze z nich stanowią podziały na podstawie rodzajów danych oraz ich źródeł:

1. Podział badań rynkowych: ze względu na źródło badanych danych

a. Badania wtórne – przeprowadzane są na podstawie dogłębnej analizy już istniejących danych, zazwyczaj przetworzonych, uzyskanych wcześniej podczas pomiarów i badań do innych celów. Mogą pochodzić z dokumentów już posiadanych w przedsiębiorstwie, źródeł publicznych czy komercyjnych. Warto uwzględniać je podczas procesu badań rynku, ponieważ mogą być one źródłem wysokiej jakości gotowych danych, których zastosowanie pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji.

b. Badania pierwotne – realizowane są z założeniem zebrania konkretnych informacji, niedostępnych w źródłach wtórnych. W tym wypadku dane pozyskiwane są bezpośrednio od respondentów, co pozwala na taki projekt przebiegu badania, aby zdobyte dane były jak najlepiej dopasowane do wymogów danej analizy. Metody przeprowadzania badań pierwotnych są uzależnione od koncepcji działania, a także szczególnych wymogów konkretnego przypadku. Wyniki takich badań są często punktem wyjścia do kolejnych kroków i innych analiz.

2. Podział badań rynkowych: ze względu na rodzaj analizowanych danych

a. Badania ilościowe – skupiają się na pomiarach natężenia i powszechności konkretnych zjawisk, wskazują związki przyczynowo-skutkowe oraz są źródłem wskaźników niezbędnych do wnioskowania statystycznego. Odpowiadają na pytanie „Ile?”. Wykonując je, nadajemy badanym zjawiskom określone mierniki, dzięki którym możliwe staje się umieszczenie wyników na odpowiednich skalach pomiarowych, a w rezultacie tworzenie na ich podstawie rankingów, szeregów, poziomów, określanie ilości, częstotliwości i wszelkich innych danych, bazujących na wynikach liczbowych.

b. Badania jakościowe – koncentrują się na motywach, przyczynach zachowań i wyborów, skojarzeniach, interpretacjach. Analizują relacje klientów z markami, weryfikują sposoby myślenia, przekonania. Nie skupiają się na liczbach, lecz odpowiadają na pytania „Co? Dlaczego? Jak?”. Na potrzeby ich przeprowadzenia, korzysta się z obserwacji, wywiadów, technik projekcyjnych, eksperymentów oraz wielu innych metod, w zależności od indywidualnych oczekiwań.

Czy warto przeprowadzić badanie rynku?

Jak już wspomnieliśmy na początku, jeżeli zamierzasz rozpocząć działalność lub wprowadzić do oferty nowy produkt/usługę – jak najbardziej! Przeprowadzenie badania rynku już na starcie pozwoli uniknąć niekorzystnych decyzji strategicznych.

Starasz się o dotację, kredyt, dofinansowanie z funduszy? Niezbędnym dokumentem, który trzeba będzie załączyć, jest biznesplan. Badanie rynku jest świetnym punktem wyjścia do jego sporządzenia! Pozwala ono dobrze oszacować szanse i zagrożenia, słabe i mocne strony, sprawdzić sytuację na rynku, w którym przedsiębiorstwo będzie działać, a także opracować strategię marketingową, której realizacja przyniesie zyski.

Jeżeli jednak przedsiębiorstwo już istnieje, nie rozszerzasz oferty, ale przyjęte wskaźniki jasno wskazują, że firma zmierza w złą stronę, indywidualnie zaprojektowane badanie rynku pomoże rozpoznać przyczyny oraz określić metody, które umożliwią odwrócenie niekorzystnego trendu.

Jak zbierać dane do badań rynkowych?

Odpowiedź brzmi: to zależy. W zależności od możliwości, umiejętności, czasu oraz budżetu, dane można pozyskiwać na własną rękę lub zwracając się z tym do specjalistów.

Samodzielne działania mogłyby wydawać się stosunkowo tanie, należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że wartościowe bazy danych, do których dostęp mają agencje specjalizujące się w badaniach rynku, najczęściej są płatne. Do tego dochodzi koszt organizacji ewentualnych badań pierwotnych – często same źródła wtórne są niewystarczające.

Istotnym czynnikiem, od którego zależy powodzenie analizy, jest wiedza. Specjaliści zdobywają ją latami, nabywając cennego doświadczenia, dzięki czemu cały proces jest szybszy, lepiej dopasowany do potrzeb oraz bogaty we wskazówki i rekomendacje.
Warto więc odpowiednio oszacować zakres swoich kompetencji, możliwości czasowych i finansowych, aby podjąć właściwą decyzję, co do sposobu, w jaki przeprowadzimy badanie rynku.

Wybadamy.pl – nowy wymiar badań rynku!

Jeżeli więc zależy Ci na profesjonalnym badaniu rynku, które dostarczy Ci cennych informacji, a jednocześnie nie nadwyręży Twojego budżetu, z pewnością zainteresuje Cię nasza propozycja! Wybadamy.pl to autorskie oprogramowanie, za pomocą którego pozyskujemy dane, które następnie poddajemy szczegółowej analizie i pomagamy wykorzystać w praktyce.

W wybadamy.pl masz do wyboru 13 różnorodnych badań, które pomogą Ci w rozpoczęciu biznesu lub rozwinięciu już istniejącej firmy. Wybierz to, czego potrzebujesz, a my zajmiemy się resztą!

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Dowiedz się więcej